Yoga

Du kan alltid rådfråga och berätta lite om dig själv för att bli guidad till en passande yoga för dig. Men till sist är det vårt eget hjärtas röst som leder väg.

Det kan ändå vara värdefullt att orientera sig lite kring de olika yogaformerna och deras individuella och gemensamma effekt.

 

Kundaliniyoga Kallas modern till alla andra yogaformer och uppskattas vara tusentals år gammal.

Även om all yoga innehåller asanas och pranayama dvs kroppsrörelser och andningsövningar brukar man säga att det är större fokus på andning och meditation inom kundalini och att: Om hatha handlar om att bemästra kroppen handlar kundalini om att bemästra sinnet. Mediyoga, migränyoga och Livsyoga är några av de former som är baserade på kundaliniyoga.

Mediyogan springer ur Kundaliniyogan och är mer terapeutisk till sin natur där utmaningarna inte är lika stora vad gäller uthållighet och statiska övningar.

Vi repeterar också samma pass i större utsträckning för att ytterligare skapa lugn och trygghet i en känslig kropp.

Yinyoga passar alla och riktar full fokus på att få kropp och sinne att slappna av. Medan du sträcker ut i en position som är helt individuell och fri, ligger utmaningen istället i att vi stannar över tid i samma ställning. Genom denna yogaform återskapar vi kontakten mellan nervsystem och muskel och får på så vis ’motorvägen’ för nervimpulserna att fungera igen. Det ger en enorm effekt på din rörlighet och stela områden utan att vi egentligen tränar i ordets vanliga bemärkelse.

Hathayogan är också en slags ursprungsyoga ur vilken andra yogaformer härstammar. Här varvar du aktiva och riktade övningar med vilsamma och reflekterande rörelser.

Chakrayogan leds av Jonatan som har tagit fram ett pass inom Hathayogatraditionen där han även för in mycket mantra. Det här passet innehåller fysisk utmaning balanserat med djupgående vila och meditation. Vi arbetar med ett chakra vid varje tillfälle och passen kommer därför att se väldigt olika ut beroende på chakrats energi och egenskaper.

YinLini blandar det bästa från 2 världar. Passet startar med mjuka yin övningar där vi landar och hittar lugnet i kroppen och tiden vi sätter av. Gravitationen får leda väg. Passet förs sen in i mer eller mindre dynamiska eller statiska och utmanande övningar för att få upp flöde och energi och avslutas sedan med en meditation.

Yoga mot stress blandar övningar från traditionell hathayoga med kundalini. Kristin är musiker och du kommer därför även varva ner till vibrationerna av levande musik under hennes pass.

Barn- och ungdomsyoga är väldigt effektiva verktyg i en alltmer stressad verklighet för våra ungdomar. Det handlar kanske minst av allt om att bli vig, även om man blir rörlig på köpet. I Yogan kan man hitta hem. Hem till lugnet i sig själv utan att påverkas på samma sätt av allt som händer utanför.
Katja trivs verkligen med att lära ut yoga till barn, det finns en lekfullhet och en nyfikenhet hos barn som är underbar.

Hon använder sig av yogasagor, andningsövningar och avslutar med meditation och hennes önskan är att barn får med sig viktiga nycklar som dom kan använda sig av i livet och vardagen utanför mattan. Tid och rum till att bara få vara sig själva, öka självförtroendet och självkänslan. Låta dem hitta sitt inre lugn med hjälp av kreativa yogasagor och terapeutiska yogasekvenser som stärker både kropp och sinnen.

Senioryoga med sina mjuka öppnande rörelser skapar flöde och energi i kroppen, kontakt mellan musklerna i kroppen, ökad reflexförmåga och lugn genom våra andningstekniker. Yoga frigör spänningar oavsett ålder!  som äldre kan man möta man utmaningar i form av både emotionella och psykiska utmaningar så som kronisk smärta, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, oro och depression. Många tror att yoga handlar om att vara vig, stark och att den är utformad för unga människor men yoga påverkar både stela leder och sömnsvårigheter på ett positivt sätt.